Dane

STAROSTWO POWIATOWE W SANDOMIERZU

Godziny pracy:

od poniedziałku do piątku 730 - 1530

Jednostka Teryt. Powiat
RODZAJ Starostwo Powiatowe
LOKALIZACJA woj. świetokrzyskie
KOD 27-600
MIEJSCOWOŚĆ Sandomierz, ul. Mickiewicza 34
KONTAKT

tel. (+48) 15-832-32-43, 15-644-10-10, 15-644-11-11,
                     15-644-12-12, 15-644-13-00
fax: (+48) 15-832-28-29
e-mail: starostwo@powiat.sandomierz.pl
Skrytka ePUAP: /sp_sandomierz/skrytka

Starosta

Marcin Piwnik
e-mail: starosta@powiat.sandomierz.pl

Wicestarosta 

Paweł Niedźwiedź
e-mail: niedzwiedz@powiat.sandomierz.pl 

Przewodniczący Rady 

Tomasz Huk
e-mail: starostwo@powiat.sandomierz.pl 

Sekretarz Powiatu Andrzej Swajda
e-mail: sekretarz@powiat.sandomierz.pl
Skarbnik Powiatu

Bernadeta Ślęzak
e-mail: skarbnik@powiat.sandomierz.pl

 

Zarządzenie Starosty Sandomierskiego w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Sandomierzu w 2021 roku

 

Wydział Komunikacji i Transportu informuje, że w związku
z wymianą serwera przez PWPW w dniu 06.04.2021 r. (wtorek)
jest przewidywana przerwa i utrudnienia w obsłudze interesantów.

 

INFORMACJA

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną i wzrostem luczby zakażonych, zwracamy się z prośbą o możliwe ograniczenie wizyt w urzędzie.

Sprawy można załatwiać przez platformę ePUAP, drogą mailową, bądż telefonicznie.

 

Wykaz telefonów:

Informujemy, że uzyskanie połączenia telefonicznego z pracownikami Starostwa Powiatowego

jest możliwe po wybraniu nr. tel. : 15 640 4xxx, gdzie xxx to nr tel. wew. w Starostwie:

 **********************************************************************************************

KOMUNIKAT

Z uwagi na zagrożenie zdrowia publicznego wirusem SARS-CoV-2 i w celu zminimalizowania dalszego rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 zwracamy się z prośbą o rozwagę i bezwzględne przestrzeganie zaleceń sanitarno- epidemiologicznych.
W trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno petentów jak i pracowników Starostwa prosimy o zachowanie rozwagi i jeśli to możliwe ograniczenia wizyt w Urzędzie poprzez załatwianie tylko niezbędnych spraw.
W sytuacjach, które nie wymagają załatwienia sprawy bezpośrednio w urzędzie, prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikiem danego wydziału.
Dokumentację można również dostarczyć za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej poprzez platformę ePUAP skrytka ePUAP: /sp_sandomierz/skrytka
Numery telefonów wraz z opisem merytorycznym spraw, jakimi się zajmują poszczególne wydziały Starostwa, umieszczone są na stronie BIP

 **********************************************************************************************

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY, SPRAW OBYWATELSKICH, OCHRONY ZDROWIA I INWESTYCJI
Sekretariat Starosty - tel. wew. 400,312
Stowarzyszenia - tel. wew. 355
Kadry - tel. wew. 351
Informatyk - tel. wew. 359
Punkt Informacyjny - tel. wew. 367
Zamówienia Publiczne - tel. wew. 388
Sprawy Obywatelskie, Biuro Rzeczy Znalezionych, Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - tel. wew. 322
Zarządzanie Kryzysowe, SprawyObronne tel. wew. 328

WYDZIAŁ FINANSOWO BUDŻETOWY tel. wew. 377, 373, 321

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
Miasto Sandomierz tel. wew. 386, 379
Gmina Klimontów, Wilczyce - tel. wew. 348
Gmina Samborzec, Zawichost - tel. wew. 387
Gmina Dwikozy, Obrazów - tel. wew. 389
Gmina Łoniów, Koprzywnica tel. wew. 390

WYDZIAŁ ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA tel. wew. 382, 383, 365, 380

Geologia - tel. wew. 380
Leśnictwo, łowiectwo, ochrona przyrody - tel. wew. 382
Ochrona środowiska - tel. wew. 382
Karty wędkarskie, sprzęt pływający, zaświadczenia o lasach - tel. wew. 383
Ochrona gruntów rolnych, rekultywacja - tel. wew. 365, 383

WYDZIAŁ GEODEZJI KARTOGRAFII I KATASTRU
Wydawanie wypisów z bazy ewidencji gruntów i budynków: tel. wew. 381,388
Wydawanie wyrysów z bazy ewidencji gruntów i budynków: tel. wew. 376
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. technicznego prowadzenia ewidencji gruntów, budynków i lokali oraz geodezji i kartografii: tel. wew. 370, 361, 362, 376, 366, 360

REFERAT NIERUCHOMOŚCI tel. wew. 364, 365

POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ
Stanowisko pracy ds. uzgadniania dokumentacji projektowych: tel. wew. 324
Wieloosobowe stanowisko ds. prowadzenia zasobu geodezyjno-kartograficznego: tel. wew. 327,368,

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU

Naczelnik wydziału - wew. 335
Referat ewidencji pojazdów –rejestracja tel. wew. 332, 333
Referat ewidencji kierowców, transportu i nadzoru - obsługa interesantóww zakresie prawa jazdy, wydawania profili kierowców: tel. wew. 336, 334
Obsługa interesantów w zakresie transportu, Ośrodków Szkolenia Kierowców i Stacji Kontroli Pojazdów tel. wew. 331

WYDZIAŁ OŚWIATY I PROMOCJI tel. wew. 325, 321, 326

Referat Promocji, Kultury i Sportu tel. wew. 329, 320

STANOWISKO ds. OBSŁUGI BIURA RADY tel. wew. 315,

POWIATOWY RZECZNIK PRAW KONSUMENTA tel. wew. 352

ZESPÓŁ ds. AUDYTU WEWNĘTRZNEGO tel. wew. 346

 

 

 

Wydział Komunikacji i Transportu - Ważne

  • Właściciele pojazdów już zarejestrowanych na terenie RP nabytych w okresie od 01.03.2020 r. - 31.12.2020 r. mają 180 dni od dnia zawarcia transakcji na zawiadomienie właściwego starosty o nabyciu (rejestrację) lub zbyciu pojazdu zgodnie z ustawą.
  • Ten sam termin dotyczy właścicieli pojazdów, niebędących pojazdami nowymi, sprowadzonymi z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej w okresie od 01.03.2020 r. do 31.12.2020 r., którzy mogą skorzystać z wydłużonego do 180 dni czasu na rejestrację od daty ich sprowadzenia.
  • Dla wszystkich transakcji zakupu pojazdów dokonanych od dnia 01.01.2021 r. obowiązuje termin 30 dniowy na złożenie zawiadomienie o nabyciu (rejestracji), zbyciu.
  • Niedokonanie przez właściciela obowiązku zgłoszenie nabycia, zbycia pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP lub rejestracji pojazdu sprowadzonego do Polski z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej w wymaganym terminie, spowoduje nałożenie kary finansowej w wysokości od 200 do 1000 zł.
  • Wymiana dowód rejestracyjny pojazdu, w którym zapełnione zostały wszystkie rubryki na potwierdzenie wykonanego badania technicznego podlega wymianie jedynie na wniosek zainteresowanego.

 

 

INFORMACJA

 

Skorzystanie z usług tłumacza języka migowego.
Osoba uprawniona, która będzie chciała załatwić sprawę w instytucji publicznej może skorzystać z pomocy tłumacza:

polskiego języka migowego (PJM),

Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z usług tłumacza co najmniej na trzy dni robocze przed zdarzeniem z wyłączeniem sytuacji nagłych. Chęć skorzystania z usługi należy zgłosić telefonicznie pod numerem tel. (+48) 15 644 10 10, (+48) 15 644 11 11; lub e-mail: starostwo@powiat.sandomierz.pl w godzinach pracy Starostwa Powiatowego: poniedziałek - piątek: od 7:30 do 15:30.
Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 Nr 171, poz. 1016), która zgłosi chęć skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Opublikowane przez: Marek Żołyniak | Data wprowadzenia: 2003-08-25 10:25:54 | Data modyfikacji: 2021-07-29 10:05:38.
Data wprowadzenia: 2003-08-25 10:25:54
Data modyfikacji: 2021-07-29 10:05:38
Opublikowane przez: Marek Żołyniak