Ogłoszenie o zamiarze ustalenia i przyznania odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną we wsi Szymanowice Górne w gminie Klimontów oznaczona numerem działki 36/1
2021-03-05 08:55:28
Sandomierz 26 luty 2021 rok GN.683.2.2021.4 OGŁOSZENIEo zamiarze ustalenia i przyznania odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym w stanie prawnym Starosta Sandomierskiwykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej działając na   ...więcej

Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w Sandomierzu obręb Sandomierz Poscaleniowy, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 578/3
2021-03-05 08:52:12
Sandomierz 1 marca 2021 rok GN.6821.1.3.2021 OGŁOSZENIEo zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym Starosta Sandomierskiwykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej działając na podsta  ...więcej

Obwieszczenie KR.ZUZ.4.4210.200.2020.AK z dnia 26.02.2021 r. Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
2021-03-03 12:05:13
Obwieszczenie KR.ZUZ.4.4210.200.2020.AK z dnia 26.02.2021 r. Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym, prowadzonym na wniose  ...więcej

Obwieszczenie, dotyczące zawiadomienia o wydaniu decyzji, którą Wojewoda Świętokrzyski uchylił decyzję Starosty Sandomierskiego Nr 7/2020 z dnia 30.12.2020r., znak: AB.6740.7.2020.SPEC, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wewnętrznej od km 0+000 do km 0+999 w miejscowości Krobielice” i umorzył postępowanie organu I instancji w całości.
2021-02-26 11:43:47
Obwieszczenie, dotyczące zawiadomienia o wydaniu decyzji, którą Wojewoda Świętokrzyski uchylił decyzję Starosty Sandomierskiego Nr 7/2020 z dnia 30.12.2020r., znak: AB.6740.7.2020.SPEC, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej prz  ...więcej

Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi, o czynnościach wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych oraz o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych dla działki nr ewid. 342 poł. w obrębie Zbigniewice Kolonia gm. Koprzywnica.
2021-02-25 08:36:48
Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi, o czynnościach wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych oraz o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjn  ...więcej

Zawiadomienie GN.6828.3.2.2021 o wszczęciu, na wniosek złożony w dniu 11.02.2021 r. przez Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost, postępowania administracyjnego w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości położonej w Gminie Zawichost.
2021-02-23 09:09:15
GN.6828.3.2.2021 Sandomierz, dnia 19.02.2021 r. Zawiadomienie Starosta Sandomierski działając na podstawie przepisu art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) w związku z  ...więcej

Zawiadomienie GN.6828.3.1.2021 o wszczęciu, na wniosek złożony w dniu 09.02.2021 r. przez Wójta Gminy Dwikozy, postępowania administracyjnego w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości położonej w Gminie Dwikozy
2021-02-23 09:04:40
GN.6828.3.1.2021 Sandomierz, dnia 18.02.2021 r. Zawiadomienie Starosta Sandomierski działając na podstawie przepisu art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) w związku z  ...więcej

Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi, o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych/wyznaczenia punktów granicznych dla działki nr ewid. 508 poł. położonej w Mściowie.
2021-02-23 08:58:47
Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi, o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych/wyznaczenia punktów granicznych dla działki nr ewid. 508 poł. położonej w Mściowie  ...więcej

Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi, o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych/wyznaczenia punktów granicznych dla działki nr ewid. 508 poł. położonej w Mściowie.
2021-02-23 08:57:05
Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi, o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych/wyznaczenia punktów granicznych dla działki nr ewid. 508 poł. położonej w Mściowie  ...więcej

Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi, o czynnościach wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych oraz o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych dla działki nr ewid. 363 poł. w obrębie Gierlachów gm. Dwikozy.
2021-02-23 08:50:17
Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi, o czynnościach wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych oraz o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjn  ...więcej

Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi, o czynnościach wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych oraz o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych dla działki nr ewid. 392 poł. w obrębie Świątniki gm. Obrazów.
2021-02-23 08:45:27
Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi, o czynnościach wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych oraz o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjn  ...więcej

Postanowienie Starosty Sandomierskiego znak: GN.6821.1.7.2020 z dnia 18 lutego 2021 r., prostującego postanowienie Starosty Sandomierskiego znak: GN.6821.1.7.2020 z dnia 4 grudnia 2020 r
2021-02-19 10:22:26
Postanowienie Starosty Sandomierskiego znak: GN.6821.1.7.2020 z dnia 18 lutego 2021 r., prostującego postanowienie Starosty Sandomierskiego znak: GN.6821.1.7.2020 z dnia 4 grudnia 2020 r  ...więcej

Zawiadomienia o czynnościach geodezyjnych w celu ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych dla działki nr ewid. 228 położonej w obrębie Kępie gm. Klimontów.
2021-02-18 09:56:12
Zawiadomienia o czynnościach geodezyjnych w celu ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych dla działki nr ewid. 228 położonej w obrębie Kępie gm. Klimontów.  ...więcej

Zawiadomienia o czynnościach geodezyjnych w celu wyznaczenia punktów granicznych dla działki nr ewid. 287/2 położonej w obrębie Wojcieszyce gm. Łoniów.
2021-02-16 13:28:10
Zawiadomienia o czynnościach geodezyjnych w celu wyznaczenia punktów granicznych dla działki nr ewid. 287/2 położonej w obrębie Wojcieszyce gm. Łoniów.   ...więcej

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu KR.ZUZ.4.4210.257.2020.ES z dnia 16.02.2021 r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego gminie Klimontów.
2021-02-16 10:26:57
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu KR.ZUZ.4.4210.257.2020.ES z dnia 16.02.2021 r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego gminie Klimontów.  ...więcej

Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych i przyjęcia granic nieruchomości działki nr ewid. 526 położonej w obrębie Koćmierzów gm. Samborzec.
2021-02-16 08:13:23
Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych i przyjęcia granic nieruchomości działki nr ewid. 526 położonej w obrębie Koćmierzów gm. Samborzec.  ...więcej

Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych dla działki nr ewid. 344 położonej w obrębie Postronna gm. Koprzywnica.
2021-02-16 08:12:38
Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych dla działki nr ewid. 344 położonej w obrębie Postronna gm. Koprzywnica.  ...więcej

Obwieszczenia Starosty Sandomierskiego znak: GN.6821.4.5.2020 z dnia 12-02-2021 r. o zawiadomieniu spadkobierców Bronisława Najmowicza, Weroniki Franciszki Najmowicz, Piotra Strójwąsa i Andrzeja Najmowicza o możliwości przystąpienia do postępowania w sprawie zwrotu udziałów w nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. Prostej 86 i 88.
2021-02-12 13:22:17
Obwieszczenia Starosty Sandomierskiego znak: GN.6821.4.5.2020 z dnia 12-02-2021 r. o zawiadomieniu spadkobierców Bronisława Najmowicza, Weroniki Franciszki Najmowicz, Piotra Strójwąsa i Andrzeja Najmowicza o możliwości przystąpieni  ...więcej

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej we wsi Kobierniki w gminie Samborzec oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 2.
2021-02-11 11:39:39
Sandomierz 10 luty 2021 rok GN.6821.1.23.2020 ZAWIADOMIENIEo wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Na podstawie przepisów art. 61 § 1 i   ...więcej

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej we w Sandomierzu obręb Sandomierz Poscaleniowy oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 770/3.
2021-02-11 11:36:12
Sandomierz 10 luty 2021 rok GN.6821.1.9.2020 ZAWIADOMIENIEo wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Na podstawie przepisów art. 61 § 1 i &  ...więcej

Pokazano 101 - 120 z 1038
poprzednie     następne