sandomierz.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Starostwa Powiatow. w Sandomierzu www.powiat.sandomierz.pl
Raport o stanie Powiatu strona główna 

Raport o stanie Powiatu

Raporty o stanie Powiatu Sandomierskiego

Opublikowane przez: Marek Żołyniak | Autor: Anna Szewczyk | Data wprowadzenia: 2021-01-20 11:32:27 | Data modyfikacji: 2021-01-20 11:52:56.
Raport o stanie Powiatu Sandomierskiego za 2020
rok

Na podstawie art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920), Zarząd Powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności samorządu w roku poprzednim. Zakres opracowanego dokumentu obejmuje w szczególności realizację polityk, programów, strategii i uchwał Rady Powiatu.

Rada Powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę. W debacie nad Raportem o stanie Powiatu Sandomierskiego mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Powiatu w Sandomierzu pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zostaje zwołana sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu, czyli w terminie do dnia 28 czerwca 2021r., do godz. 15.00 w Biurze Rady, ul. Mickiewicza 34, IV p.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia przez Przewodniczącego Rady.

Sesja Rady Powiatu w Sandomierzu planowana jest na dzień 29 czerwca 2021r.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, a mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności zgłoszenia do Przewodniczącego Rady Powiatu w Sandomierzu.

Formularz zgłoszeniowy wraz z listą poparcia dostępny jest poniżej.

Do pobrania:

RAPORT o stanie Powiatu Sandomierskiego za 2020 rok
Wniosek o udział w dyskusji
Klauzula informacyjna
Lista poparcia

 

Opublikowane przez: Marek Żołyniak | Autor: Anna Szewczyk | Data wprowadzenia: 2021-06-01 13:00:00 | Data modyfikacji: 2021-06-07 08:43:54.
Data wprowadzenia: 2021-06-01 13:00:00
Data modyfikacji: 2021-06-07 08:43:54
Autor: Anna Szewczyk
Opublikowane przez: Marek Żołyniak
  Biuletyn Informacji Publicznej - sandomierz.bip.gmina.pl