Ewidencje i rejestry

Ewidencje, rejestry i wykazy

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu:

 • Rejestr Instytucji Kultury;
  - Biuro Wystaw Artystycznych w Sandomierzu
 • Rejestr wydanych zaświadczeń o zdaniu egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego;
 • Ewidencja placówek oświaty publicznej;
 • Ewidencja Szkół i Placówek Niepublicznych.

Wydział Środowiska, Leśnictwa i Rolnictw:

 • Rejestr Pomników Przyrody i Użytków Ekologicznych;
 • Rejestr posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na zbieranie, transport, odzysk lub unieszkodliwienie odpadów;
 • Rejestr zawierający informację o terenach zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy;

Stanowisko ds. Obsługi Biura Rady:

 • Rejestr uchwał Rady Powiatu;
 • Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu;
 • Rejestr Interpelacji i Wniosków Radnych;

Wydział Organizacyjny, Spraw Obywatelskich, Ochrony Zdrowia i Inwestycji:

 • Rejestr Zarządzeń Starosty;
 • Rejestr upoważnień wydawancyh przez Starostę;
 • Rejestr Skarg i Wniosków;
 • Rejestr Stowarzyszeń i Organizacji Pożytku Publicznego;

Wydział Architektury, Budownictwa:

 • Rejestr wniosków o pozwolenie na budowę;
 • Rejestr wydanych pozwoleń na budowę;
 • Rejestr decyzji SPEC ustawy;
 • Rejestr zgłoszeń i pism wpływających do Wydziału;
 • Rejestr dzienników budowy;
 • Rejestr pism dotyczących współpracy z innymi organami;

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości:

 • Ewidencja Gruntów i Budynków
 • Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny;
 • Referat nieruchomości

Wydział Komunikacji i Transportu:

 • Ewidencja pojazdów;
 • Ewidencja kierowców;
 • Ewidencja diagnostów;
 • Ewidencja instruktorów nauki jazdy;
 • Rejestr przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów;
 • Rejestr licencji na transport drogowy osób;
 • Rejestr zezwoleń na transport drogowy osób;
 • Rejestr zaświadczeń na przewozy na potrzeby własne;
 • Rejestr zatrzymanych dowodów rejestracyjnych;
 • Rejestr tablic tymczasowych;
 • Rejestr nadanych numerów podwozia/nadwozia;
 • Rejestr zaświadczeń o rejestracji pojazdu;
 • Wykaz wydanych tablic rejetracyjnych;
 • Wykaz wydanych dokumentów rejestracyjnych;
 

Opublikowane przez: Marek Żołyniak | Data wprowadzenia: 2011-04-12 11:23:35 | Data modyfikacji: 2024-02-16 09:19:13.
Data wprowadzenia: 2011-04-12 11:23:35
Data modyfikacji: 2024-02-16 09:19:13
Opublikowane przez: Marek Żołyniak