Decyzja GN.6828.3.11.2024 Starosty Sandomierskiego z dnia 11.07.2024 r. w sprawie uznania, że nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Wielogóra w gminie Samborzec, stanowi mienie gromadzkie.
2024-07-15 11:04:05
GN.6828.3.11.2024 Sandomierz, dnia 11.07.2024 r. DECYZJA Na podstawie art. 1 i art. 8 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 140), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1  ...więcej

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych oraz ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Janowice, gmina Samborzec - nr działki 314
2024-07-12 13:34:35
Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych oraz ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Janowice, gmina Samborzec - nr działki 314  ...więcej

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 418/2 położonej w gminie Samborzec, obręb Złota
2024-07-12 08:22:54
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 418/2 położonej w gminie Samborzec, obręb Złota  ...więcej

Ogłoszenie o przyznanych dotacjach dla spółek wodnych w roku 2024
2024-07-09 14:21:21
Ogłoszenie o przyznanych dotacjach dla spółek wodnych w roku 2024  ...więcej

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych i przyjęcia granic nieruchomości oznaczonej jako działka 234 położonej w miejscowości Janowice gmina Samborzec.
2024-07-02 08:17:35
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych i przyjęcia granic nieruchomości oznaczonej jako działka 234 położonej w miejscowości Janowice gmina Samborzec.  ...więcej

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych oznaczonych jako działki 233, 395/1, 395, 396 położonych w miejscowości Janowice gmina Samborzec.
2024-07-02 08:10:11
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych oznaczonych jako działki 233, 395/1, 395, 396 położonych w miejscowości Janowice gmina Samborzec.  ...więcej

Zawiadomienie dot. ustalenia przebiegu granic działki 329 w miejscowości Międzygórz
2024-06-28 07:51:31
Zawiadomienie dot. ustalenia przebiegu granic działki 329 w miejscowości Międzygórz  ...więcej

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 616 i 617 położonych w obrębie Nowy Kamień gmina Dwikozy.
2024-06-26 09:17:10
Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 616 i 617 położonych w obrębie Nowy Kamień gmina Dwikozy.  ...więcej

Ustalenie granic działki 227/8 położonej w Zawierzbiu gmina Samborzec
2024-06-26 09:07:36
Ustalenie granic działki 227/8 położonej w Zawierzbiu gmina Samborzec   ...więcej

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz przyjęcia granic nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 70/1 i 68/1 położonych w obrębie Sulisławice gmina Łoniów.
2024-06-26 09:05:51
Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz przyjęcia granic nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 70/1 i 68/1 położ  ...więcej

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/ustaleniu przebiegu granic działek nr 197 i 198 położonych w obrębie Łążek gmina Łoniów.
2024-06-26 09:01:25
Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/ustaleniu przebiegu granic działek nr 197 i 198 położonych w obrębie Łążek gmina Łoniów.  ...więcej

Zawiadomienie dot. ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 299, 302, 303 położonych w gminie Obrazów, obręb Świątniki
2024-06-25 10:22:18
Zawiadomienie dot. ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 299, 302, 303 położonych w gminie Obrazów, obręb Świątniki  ...więcej

Zawiadomienie GN.6828.3.11.2024 Starosty Sandomierskiego z dnia 24.06.2024 r. w sprawie uznania, że nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Wielogóra w gminie Samborzec, stanowi mienie gromadzkie.
2024-06-25 10:05:15
Sandomierz, dnia 24.06.2024 r. GN.6828.3.11.2024 Zawiadomienie  Starosta Sandomierski działając na podstawie przepisu art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572) w zw  ...więcej

Zawiadomienie dot. ustalenia przebiegu granic działki 172/3 położonej w gminie Obrazów
2024-06-25 10:01:51
Zawiadomienie dot. ustalenia przebiegu granic działki 172/3 położonej w gminie Obrazów   ...więcej

Decyzja ograniczająca sposób korzystania z nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Sandomierzu obręb Sandomierz Lewobrzeżny oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 290
2024-06-24 11:28:30
Sandomierz 20.06.2024 r. GN.6821.1.2.2024 DECYZJA Na podstawie przepisu art. 124a w związku z art. 124 ust. 1 i art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 roku poz. 344 z późn. zm.) o  ...więcej

Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działki nr 668 położonej w miejscowości Daromin, gmina Wilczyce.
2024-06-24 10:55:50
Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działki nr 668 położonej w miejscowości Daromin, gmina Wilczyce.  ...więcej

Zawiadomienie o ustaleniu granic działki nr 201/2 położonej w Borku Klimontowskim
2024-06-24 10:50:49
Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/ ustalenia granic działek ewidnecyjnych oraz przyjęcia granic nieruchomości oznaczonej jako działka nr 201/2 położonej w Borku Klimontowskim.   ...więcej

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/ustaleniu granic działek ewidencyjnych 165 i 166 położonych w Dobrocicach.
2024-06-24 10:47:24
Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/ustaleniu granic działek ewidencyjnych 165 i 166 położonych w Dobrocicach.   ...więcej

Zawiadomienie dotyczące wznowienia granic działki nr 209 położonej w miejscowości Sandomierz.
2024-06-18 13:41:50
Zawiadomienie dotyczące wznowienia granic działki nr 209 położonej w miejscowości Sandomierz.   ...więcej

Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 680 obręb Dacharzów gm Wilczyce
2024-06-17 10:55:06
Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 680 obręb Dacharzów gm Wilczyce   ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 1887
następne