Uchwała NR 426/2020 Zarządu Powiatu w Sandomierzu z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nioeodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021 roku.
2020-12-01 12:26:52
UCHWAŁA NR 426/2020 Zarządu Powiatu w Sandomierzu z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomo  ...więcej

Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej we wsi Kobierniki w gminie Samborzec.
2020-12-01 08:52:11
Sandomierz 30 listopad 2020 rok GN.6821.1.23.2020 OGŁOSZENIEo zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym Starosta Sandomierskiwykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej działając na p  ...więcej

Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności geodezyjnych w celu ustalenia przebiegu granic i przyjęcia granic nieruchomości dla działki nr ewid. 307 położonej w obrębie Konary Kolonia gmina Klimontów.
2020-11-23 11:11:03
Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności geodezyjnych w celu ustalenia przebiegu granic i przyjęcia granic nieruchomości dla działki nr ewid. 307 położonej w obrębie Konary Kolonia gmina Klimontów.   ...więcej

Zawiadomienia o przeprowadzeniu czynności geodezyjnych w celu ustalenia przebiegu granic i przyjęcia granic nieruchomości dla działki nr ewid. 1605 położonej w obrębie Słupcza gm. Dwikozy.
2020-11-23 11:10:15
Zawiadomienia o przeprowadzeniu czynności geodezyjnych w celu ustalenia przebiegu granic i przyjęcia granic nieruchomości dla działki nr ewid. 1605 położonej w obrębie Słupcza gm. Dwikozy.  ...więcej

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Sandomierzu, przeznaczonej do przekazania w formie darowizny na rzecz Gminy Sandomierz
2020-11-19 12:56:09
Sandomierz 19 listopad 2020 r. GN.6840.1.3.2020 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI Skarbu Państwa, położonej w Sandomierzu, przeznaczonej do przekazania w formie darowizny na rzecz Gminy Sandomierz   Starosta Sandomierski, działając na podstawie art  ...więcej

Decyzja Starosty Sandomierskiego Nr GN.6828.3.11.2020 z dnia 09.11.2020 r. uznająca wskazane nieruchomości w miejscowości Linów za mienie gromadzkie.
2020-11-19 09:12:08
GN.6828.3.11.2020 Sandomierz, dnia 09.11.2020 r. DECYZJA Na podstawie art. 1 i art. 8 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 703), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 19  ...więcej

Decyzja Starosty Sandomierskiego Nr GN.6828.3.10.2020 z dnia 09.11.2020 r. uznająca wskazane nieruchomości w miejscowości Pawłów za mienie gromadzkie.
2020-11-19 08:28:19
GN.6828.3.10.2020 Sandomierz, dnia 09.11.2020 r. DECYZJA Na podstawie art. 1 i art. 8 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 703), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 19  ...więcej

Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 17 listopada 2020r., znak: KR.RUZ.4210.189.2020.MB.
2020-11-17 13:22:15
Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 17 listopada 2020r., znak: KR.RUZ.4210.189.2020.MB, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia poz  ...więcej

Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych ustalenia i przyjęcia przebiegu granic działek ewidencyjnych 380 i 381 położonych w miejscowości Kamień Nowy.
2020-11-16 12:06:31
Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych ustalenia i przyjęcia przebiegu granic działek ewidencyjnych 380 i 381 położonych w miejscowości Kamień Nowy.  ...więcej

Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych ustalenia i przyjęcia przebiegu granic działki ewidencyjnej 429/1 położonej w miejscowości Sandomierz.
2020-11-16 09:02:46
Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych ustalenia i przyjęcia przebiegu granic działki ewidencyjnej 429/1 położonej w miejscowości Sandomierz.  ...więcej

Zawiadomienia o przeprowadzeniu czynności geodezyjnych w celu ustalenia przebiegu granic i wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości dla działki nr ewid. 32/2 położonej w obrębie Wojcieszyce gm. Łoniów.
2020-11-16 08:59:36
Zawiadomienia o przeprowadzeniu czynności geodezyjnych w celu ustalenia przebiegu granic i wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości dla działki nr ewid. 32/2 położonej w obrębie Wojcieszyce gm. Łoniów.   ...więcej

Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych ustalenia i przyjęcia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Sandomierz
2020-11-13 15:00:33
Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych ustalenia i przyjęcia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Sandomierz  ...więcej

Zawiadomienia o przeprowadzeniu czynności geodezyjnych w celu ustalenia przebiegu granic i wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości dla działki nr ewid. 1504 położonej w obrębie Klimontów.
2020-11-09 11:27:10
Zawiadomienia o przeprowadzeniu czynności geodezyjnych w celu ustalenia przebiegu granic i wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości dla działki nr ewid. 1504 położonej w obrębie Klimontów.  ...więcej

Wykaz nieruchomości Powiatu Sandomierskiego, położonej w Klimontowie, przeznaczonej do sprzedaży.
2020-11-06 09:06:12
Sandomierz, 2020-11-03 GN.6840.2.1.2020 WYKAZ NIERUCHOMOŚCIPowiatu Sandomierskiego, położonej w Klimontowie, przeznaczonej do sprzedaży. Zarząd Powiatu w Sandomierzu, działając na podstawie art. 35, w związku z art. 34 ustawy z dnia 21 sie  ...więcej

Wykaz nieruchomości lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Powiatu Sandomierskiego, położonego w Sandomierzu w budynku przy ul. Schinzla 11 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy.
2020-11-04 10:26:26
Sandomierz, 2020-11-02 GN.6840.2.5.2020 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Powiatu Sandomierskiego, położonego w Sandomierzu w budynku przy ul. Schinzla 11 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy Zarząd Po  ...więcej

Wykaz nieruchomości lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Powiatu Sandomierskiego, poł. w Sandomierzu przy ul. Milberta 6, przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy.
2020-11-04 10:19:11
Sandomierz, 2020-11-02 GN.6840.2.6.2020 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Powiatu Sandomierskiego, poł. w Sandomierzu przy ul. Milberta 6, przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy. Zarząd Powiatu w Sandomie  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Sandomierskiego z dnia 26.10.2020r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n "Rozbudowa drogi gminnej Nr 311041T Byszów – Węgrce Szlacheckie od km 0+000 do km 0+917 w miejscowości Byszów"
2020-11-02 11:30:02
Sandomierz 26.10.2020 r. Starosta Sandomierski ul. Mickiewicza 3427-600 Sandomierz OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 11d ust. 5 w związku z art. 11c ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwesty  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Sandomierskiego z dnia 26.10.2020r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n "Rozbudowa drogi wewnętrznej od km 0+000 do km 0+999 w miejscowości Krobielice".
2020-11-02 11:22:16
Sandomierz 26.10.2020 r. Starosta Sandomierski ul. Mickiewicza 3427-600 Sandomierz OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 11d ust. 5 w związku z art. 11c ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwesty  ...więcej

Zawiadomienie Starosty Sandomierskiego znak: GN.6827.2.2019 z dnia 30 października 2020 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Kamień Łukawski, stanowiącej nieruchomość położoną w gm. Dwikozy, w obrębie ewidencyjnym Kamień Łukawski, oznaczoną w ewidencji gruntów działkami Nr, Nr 58, 64, 66, 72, 87, 88, 91, 94, 96, 106, 127, 134, 142, 143 o łącznej powierzchni 20,4400 ha, oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów w w/w wspólnocie.
2020-11-02 11:14:17
Sandomierz, 2020-10-30 GN.6827.2.2019 ZAWIADOMIENIE Starosta Sandomierski, działając na podstawie art. art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm  ...więcej

Zawiadomienie Starosty Sandomierskiego znak: GN.6827.1.2019 z dnia 30 października 2020 r. o przedłużeniu terminu zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej stanowiącej nieruchomość położoną w Sandomierzu, w obrębie ewidencyjnym Kamień Plebański, oznaczoną w ewidencji gruntów działką Nr 44 o powierzchni 5,9000 ha, oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów w w/w wspólnocie.
2020-11-02 11:09:25
Sandomierz, 2020-10-30 GN.6827.1.2019  ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) – dalej Kpa, w związku z    ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 855
następne