Struktura Organizacyjna

Struktura Organizacyjna

W skład Starostwa wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1)Wydział Organizacyjny, Spraw Obywatelskich, Ochrony Zdrowia i Inwestycji;
a)Referat Organizacyjny Spraw Administracyjnych i Zamówień Publicznych
b)Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
c)Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych

2) Wydział Finansowo-Budżetowy

3) Wydział Architektury i Budownictwa

4) Wydział Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa

5) Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
a)Referat Ewidencji Gruntów i Budynków
b)Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
c)Referat Nieruchomości

6) Wydział Oświaty i Promocji
a) Referat Promocji, Kultury i Sportu

7) Wydział Komunikacji i Transportu
a)Referat Ewidencji Pojazdów
b)Referat Ewidencji Kierowców, Transportu i Nadzoru

8) Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

9) Stanowisko ds. Obsługi Biura Rady

10) Radca Prawny

11) Audytor Wewnętrzny

12) Powiatowy Rzecznik Konsumentów

13) Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

14) Inspektor Ochrony Danych

15) Stanowisko ds. Strategii, Rozwoju i Funduszy

 

Opublikowane przez: Marek Żołyniak | Data wprowadzenia: 2009-03-09 10:40:46 | Data modyfikacji: 2023-12-13 08:03:56.
Data wprowadzenia: 2009-03-09 10:40:46
Data modyfikacji: 2023-12-13 08:03:56
Opublikowane przez: Marek Żołyniak