ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2024/KlasztDom na realizację zadania pn.: "Remont konserwatorski Zespołu Klasztornego św. Jakuba OO. Dominikanów w Sandomierzu – I etap” dofinansowanego z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków nr RPOZ/2022/5008/PolskiLad
2024-07-12 13:40:03
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2024/KlasztDom na realizację zadania pn.: "Remont konserwatorski Zespołu Klasztornego św. Jakuba OO. Dominikanów w Sandomierzu – I etap” dofinansowanego z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków nr   ...więcej

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sandomierzu - IZP.272.10.2024
2024-03-14 19:34:07
"Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sandomierzu"   Znak sprawy: IZP.272.10.2024 Adres strony inter  ...więcej

Budowa Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Sandomierzu – etap I. - IZP.272.9.2024
2024-03-06 20:25:40
Budowa Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Sandomierzu – etap I. - IZP.272.9.2024 Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: https://eza  ...więcej

Modernizacja zabytkowego budynku siedziby Zespołu Szkół Ekonomicznych im. E. Kwiatkowskiego w Sandomierzu - IZP.272.6.2024
2024-02-08 20:49:09
Modernizacja zabytkowego budynku siedziby Zespołu Szkół Ekonomicznych im. E. Kwiatkowskiego w Sandomierzu - IZP.272.6.2024 IZP.272.6.2024 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty IZP.272.6.2024 Informacja z otwarcia ofert z dnia  ...więcej

"Remont zabytkowego budynku siedziby II Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Sandomierzu", znak: IZP.272.1.2024
2024-01-05 17:31:32
"Remont zabytkowego budynku siedziby II Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Sandomierzu", znak: IZP.272.1.2024   Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której będą dostępne wszelkie dokumenty zwi  ...więcej

Informacja Zarządu Powiatu w Sandomierzu znak: GN.6840.2.5.2023 z dnia 07-12-2023 o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Sandomierz Poscaleniowy, oznaczonej działkami nr 934/154 i nr 934/155.
2023-12-07 13:52:56
Sandomierz, 2023-12-07 GN.6840.2.5.2023 INFORMACJA Zarząd Powiatu w Sandomierzu, działając na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargó  ...więcej

OR.272.30.2023 Remont zabytkowego budynku siedziby II Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Sandomierzu.
2023-11-07 22:50:18
OR.272.30.2023 Remont zabytkowego budynku siedziby II Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Sandomierzu. OR.272.30.2023 Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 28.11.2023 r. OR.272.30.2023 Unieważnienie postępowania z dnia 24  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu Zarząd Powiatu w Sandomierzu ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Sandomierzu, przy ul. Długiej i ul. Milberta, stanowiącej własność Powiatu Sandomierskiego.
2023-10-27 13:43:56
Sandomierz, 2023-10-26 GN.6840.2.5.2023 OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Powiatu w Sandomierzu ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Sandomierzu, przy ul. Długiej i ul. Milberta, stanowi  ...więcej

OR.272.28.2023 Remont i wymiana świetlików dachowych oraz remont nawierzchni sali gimnastycznej Collegium Gostomianum z XVII wieku przy ul. Jana Długosza 7 w Sandomierzu.
2023-10-20 18:51:47
OR.272.28.2023 Remont i wymiana świetlików dachowych oraz remont nawierzchni sali gimnastycznej Collegium Gostomianum z XVII wieku przy ul. Jana Długosza 7 w Sandomierzu.   Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na kt&o  ...więcej

OR.272.26.2023 Budowa dźwigu osobowego zewnętrznego dla budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki wraz z przebudową i remontem części budynku z instalacjami wewnętrznymi - Etap I.
2023-10-10 12:12:14
OR.272.26.2023 Budowa dźwigu osobowego zewnętrznego dla budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki wraz z przebudową i remontem części budynku z instalacjami wewnętrznymi - Etap I.   Adres strony internetowej   ...więcej

Zakup sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania w ramach realizacji projektu: "Cyfrowy Powiat", znak: OR.272.24.2023
2023-09-26 16:25:59
Nazwa zadania: Zakup sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania w ramach realizacji projektu: "Cyfrowy Powiat", znak: OR.272.24.2023 OR.272.24.2023 Zawiadomienie o wyborze najorzystniejszej oferty z dnia 12.10.2023 r. OR.272.24.2023 Informacja   ...więcej

OR.272.14.2023 Remont, wymiana pokrycia dachowego wraz z częściową wymianą elementów konstrukcji dachu na budynku ZSGiH w ramach zadania: Modernizacja infrastruktury edukacyjnej i społecznej Powiatu Sandomierskiego.
2023-08-14 12:51:07
Remont, wymiana pokrycia dachowego wraz z częściową wymianą elementów konstrukcji dachu na budynku ZSGiH w ramach zadania: Modernizacja infrastruktury edukacyjnej i społecznej Powiatu Sandomierskiego. Postępowanie o udzielenie zam&oacut  ...więcej

OR.272.13.2023 "Modernizacja infrastruktury edukacyjnej i społecznej Powiatu Sandomierskiego"
2023-07-26 14:34:23
Nazwa zadania: OR.272.13.2023 "Modernizacja infrastruktury edukacyjnej i społecznej Powiatu Sandomierskiego" Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 2   ...więcej

OR.272.12.2023 - "Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu"
2023-07-12 13:18:26
OR.272.12.2023 -  "Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu"   OR.272.12.2023 Zmiana/Sprostowanie nazwy zadania z dnia 08.09.2023 r.   OR.272.12.2023 Zawiadomienie o w  ...więcej

OR.272.11.2023 - "Budowa dźwigu osobowego zewnętrznego dla budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki wraz z przebudową i remontem części budynku z instalacjami wewnętrznymi - Etap I"
2023-07-03 14:04:36
OR.272.11.2023 Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 11.08.2023 OR.272.11.2023 Unieważnienie postępowania z dnia 09.08.2023 r. OR.272.11.2023 Informacja z otwarcia ofert z dnia 18.07.2023 r. OR.272.11.2023 Informacja o kwocie przeznaczonej n  ...więcej

OR.272.10.2023 Modernizacja infrastruktury edukacyjnej i społecznej wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii
2023-06-23 13:59:57
OR.272.10.2023 Unieważnienie postępowania w części 2 z dnia 10.08.2023 OR.272.10.2023 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 08.08.2023 r. OR.272.10.2023 Unieważnienie postępowania w części z dnia 18.07.2023 r. OR.272.10  ...więcej

OR.272.9.2023 Modernizacja geoportali powiatowych w ramach projektu pn.: "e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Sandomierskiego, Staszowskiego i Opatowskiego"
2023-05-23 13:43:29
OR.272.9.2023 Modernizacja geoportali powiatowych w ramach projektu pn.: "e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Sandomierskiego, Staszowskiego i Opatowskiego" OR.272.9.2023 Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 11.0  ...więcej

OR.272.8.2023 - "Modernizacja geoportali powiatowych w ramach projektu pn.: „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Sandomierskiego, Staszowskiego i Opatowskiego"
2023-05-10 14:36:15
Nazwa zadania: "Modernizacja geoportali powiatowych w ramach projektu pn.: „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Sandomierskiego, Staszowskiego i Opatowskiego", znak: OR.272.8.2023   Adres strony internetow  ...więcej

OR.272.3.2023 - "Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych: 260907_2.0009 Kobierniki oraz 260907_2.0013 Milczany"
2023-04-07 12:16:48
Nazwa zadania: "Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych: 260907_2.0009 Kobierniki oraz 260907_2.0013 Milczany" - OR.272.3.2023 OR.272.3.2023 Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 11.08.2023   ...więcej

ZP.272.22.2022 - Zaciągnięcie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych przez Powiat Sandomierski w latach ubiegłych.
2022-12-09 12:56:51
Nazwa zadania: Zaciągnięcie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych przez Powiat Sandomierski w latach ubiegłych - ZP.272.22.2022   ZP.272.22.2022 - Ogł  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 146
następne