"ZAKUP ŚRODKÓW OCHRONY OSOBISTEJ, ŚRODKÓW HIGIENICZNYCH I APARATURY MEDYCZNEJ DLA PODMIOTÓW Z POWIATU SANDOMIERSKIEGO ZAANGAŻOWANYCH W WALKĘ Z EPIDEMIĄ COVID-19"
2020-10-26 16:50:48
"ZAKUP ŚRODKÓW OCHRONY OSOBISTEJ, ŚRODKÓW HIGIENICZNYCH I APARATURY MEDYCZNEJ DLA PODMIOTÓW Z POWIATU SANDOMIERSKIEGO ZAANGAŻOWANYCH W WALKĘ Z EPIDEMIĄ COVID-19"   Informacja z otwarcia ofert   Załącznik 1a   ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi - Wykonanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Sandomierskiego i podległych mu jednostek.
2020-09-28 14:48:18
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja z otwarcia ofert --- OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - UsługiWykonanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Sandomierskiego i p  ...więcej

Ogłoszenie - XVI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Sandomierzu, przy ul. Milberta.
2020-07-17 11:24:06
Sandomierz, 2020.07.17 GN.6840.2.2.2020 OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Powiatu w Sandomierzu ogłasza XVI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Sandomierzu, przy ul. Milberta, stanowiących własnoś  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 54 położonego w Łoniowie.
2020-07-17 11:13:09
Sandomierz, 2020.07.17 GN.6840.2.11.2019 OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Powiatu w Sandomierzu ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 54 położonego w Łoniowie, stanowiącego własność Powiatu Sandomierskieg  ...więcej

Zaproszenie do złożenia oferty na „ZAKUP ŚRODKÓW OCHRONY OSOBISTEJ, ŚRODKÓW HIGIENICZNYCH I APARATURY MEDYCZNEJ DLA PODMIOTÓW Z POWIATU SANDOMIERSKIEGO ZAANGAŻOWANYCH W WALKĘ Z EPIDEMIĄ COVID-19”
2020-07-06 13:19:45
  INFORMACJA O WYBORZE OFERY NAJKORZYSTNIEJSZEJ/UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA ZGODNIE Z UREGULOWANIAMI ZAWARTYMI ART. 94 UST. 3 USTAWY PZP INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Z DNIA 24.07.2020 - sprostowa  ...więcej

Zaproszenie do złożenia oferty na „ZAKUP ŚRODKÓW OCHRONY OSOBISTEJ, ŚRODKÓW HIGIENICZNYCH I APARATURY MEDYCZNEJ DLA PODMIOTÓW Z POWIATU SANDOMIERSKIEGO ZAANGAŻOWANYCH W WALKĘ Z EPIDEMIĄ COVID-19” - zamawiający udzieli odpowiedzi na pytania, które wpłyną do dnia 24.06.2020 r. do godziny 15:30 w formie papierowej lub do godziny 18:00 w formie elektronicznej
2020-06-22 14:43:27
Sandomierz, dnia 03.07.2020 r. Informacja o unieważnieniu postępowania pn.:„ZAKUP ŚRODKÓW OCHRONY OSOBISTEJ, ŚRODKÓW HIGIENICZNYCHI APARATURY MEDYCZNEJ DLA PODMIOTÓW Z POWIATU SANDOMIERSKIEGOZAANGAŻOWANYCH W WALKĘ Z   ...więcej

Ogłoszenie nr 539163-N-2020 z dnia 2020-05-12 r. „Wykonanie i sukcesywne dostarczanie 29370 sztuk tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Sandomierzu w zakresie rejestracji pojazdów oraz odbiór i złomowanie wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych”
2020-05-12 14:35:23
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty   Informacja z otwarcia ofert ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ogłoszenie nr 539163-N-2020 z dnia 2020  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Starostwo Powiatowe w Sandomierzu: Collegium Gostomianum w Sandomierzu XVII w. remont elewacji, attyki, obróbki blacharskie
2020-04-30 14:46:54
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ---------------------------------- Informacja z otwarcia ofert ---------------------------------- Zmiana/sprostowanie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Odpowiedzi n  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu - "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, w tym doręczeń wynikających z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ich ewentualnych zwrotów, na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sandomierzu."
2020-02-14 14:55:04
Informacja o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pn.: "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, w tym doręczeń wynikających z przepis&o  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym.
2019-12-18 13:37:00
Ogłoszenie o zamówieniu, którego wartość jest mniejsza niż 750 000 Euro, postępowanie prowadzone zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)     ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu usługi nr 592112-2019 z dnia 13/12/2019 - Budowa bazy danych rejestrów przestrzennych w ramach projektu RPSW.07.01.00-26-0016/17
2019-12-16 13:24:12
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty -------------------------------------------------------------------------- Informacja z otwarcie ofert -------------------------------------------------------------------------- Ogłoszenie o zam&  ...więcej

Ogłoszenie nr 619379-N-2019 z dnia 2019-11-06 r. - Dostawa sprzętu teleinformatycznego w ramach realizacji projektu pn. „e-GEODEZJA – cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Sandomierskiego, Opatowskiego i Staszowskiego.
2019-11-06 14:38:28
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.   Informacja z otwarcia ofert   Odpowiedzi na pytania   Ze względu na otrzymane pytania oraz autopoprawki w OPZ zamawiając  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu usługi nr 613146-N-2019 z dnia 2019-10-22 r. w BZP - „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w obrębie Samborzec”
2019-10-22 13:29:25
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty   Informacja z otwarcia ofert Informacja o zmianie treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunk&o  ...więcej

Ogłoszenie o VI ustnym nieograniczony przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Sandomierzu, przy ul. Lubelskiej, stanowiącej własność Powiatu Sandomierskiego - GN.6840.2.6.2019
2019-10-04 11:33:20
Sandomierz, 2019-10-04 GN.6840.2.6.2019 OGŁOSZENIE O PRZETARGUZarząd Powiatu w Sandomierzu ogłasza VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Sandomierzu, przy ul. Lubelskiej, stanowiącej własność Po  ...więcej

Ogłoszenie o XV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Sandomierzu, przy ul. Milberta, stanowiących własność Powiatu Sandomierskiego.
2019-08-21 12:37:12
Sandomierz, 2019-08-21 GN.6840.2.7.2019 OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Powiatu w Sandomierzu ogłasza XV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Sandomierzu, przy ul. Milberta, stanowiących własność  ...więcej

Ogłoszenie nr 585926-N-2019 z dnia 2019-08-13 r. - Dostawa sprzętu teleinformatycznego w ramach realizacji projektu pn. „e-GEODEZJA – cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Sandomierskiego, Opatowskiego i Staszowskiego.
2019-08-13 14:46:41
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania   Informacja z otwarcia ofert. --- Odpowiedzi z dnia 23.08.2019 r. na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia --- Ogłoszenie nr 585926-N-2019 z dnia 2  ...więcej

Ogłoszenie o XIV przetargu ustnym nieograniconym na sprzedaż nieruchomości gruntowych - GN.6840.2.3.2019
2019-04-09 12:55:14
Sandomierz, 2019-04-08 GN.6840.2.3.2019 OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Powiatu w Sandomierzu ogłasza XIV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Sandomierzu, przy ul. Milberta, stanowiących własnoś  ...więcej

Ogłoszenie nr 659165-N-2018 z dnia 2018-12-07 r. - Dzierżawa oraz obsługa serwisowa urządzeń wielofunkcyjnych wraz z systemem zarządzania flotą urządzeń.
2018-12-07 16:45:58
  Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia na dzierżawę oraz obsługę serwisową urządzeń wielofunkcyjnych. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu usługi nr 657971-N-2018 z dnia 2018-12-05 r.
2018-12-05 16:16:11
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi --------------------- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. ---------------------- Informacja z otwarcia ofert ---------------------- Ogłoszenie o zamówieniu usługi nr   ...więcej

Ogłoszenie o piątym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Sandomierzu, stanowiącą własność Powiatu Sandomierskiego - GN.6840.2.10.2018
2018-08-27 09:28:24
Sandomierz, dnia 24.08.2018 r. GN.6840.2.10.2018   OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Powiatu w Sandomierzu ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Sandomierzu, stanowiącą własność   ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 124
następne