II kwartał 2021 r.

II kwartał 2021 r.

dot. zgłaszania budowy na podstawie art. 29. ust. 1 pkt 1a, 2b, 19a Prawa Budowlanego - II kwartał 2021 r.

 

Lp Data wpływu Imię i nazwisko/ Nazwa Inwestora Opis projektowanego obiektu Adres inwestycji Data wniesienia sprzeciwu Data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu
 1 08.04.2021  PGKiM w Sandomierzu Sp. z o. o.  Budowa odcinka sieci wodociągowej.   Gmina Sandomierz
ul. Mściowska
Działka nr ewid.
269, 345, 270/9, 272/20, 272/4.
   
 2 09.04.2021  Monika Kos  Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku mieszkalnym jednorodzinnym.   Gmina Dwikozy
Msc. Gierlachów
Działka nr ewid. 137
  30.04.2021
 3 14.04.2021 Gmina Samborzec Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w użytkowanym budynku strażnicy OSP w Samborcu. Gmina Samborzec
Msc. Samborzec
Działka nr ewid. 203/2
  06.05.2021 
4 14.04.2021 Gmina Samborzec Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w użytkowanym budynku strażnicy OSP w msc. Zajeziorze. Gmina Samborzec
Msc. Zajeziorze
Działka nr ewid. 469
   06.05.2021
5 14.04.2021  Gmina Samborzec Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w użytkowanym budynku Szkoły Podstawowej w Złotej. Gmina Samborzec
Msc. Złota
Działka nr ewid. 412/2
   06.05.2021
6 14.04.2021  Gmina Samborzec Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w użytkowanym budynku Szkoły Podstawowej w Śmiechowicach. Gmina Samborzec
Msc. Śmiechowice
Działka nr ewid. 282/4
  06.05.2021 
7 15.04.2021 PSG Sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy
w Kielcach
Budowa odcinka sieci gazowej ś/c z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego (sieć gazowa z przyłączem o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa). Gmina Łoniów
Msc. Skwirzowa
Działka nr ewid. 196/1, 188, 151/2, 157.
 
   
 8 15.04.2021  PSG Sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy
w Kielcach
Budowa odcinka sieci gazowej ś/c z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego (sieć gazowa z przyłączem o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa). Gmina Samborzec
Msc. Złota
Działka nr ewid. 314/1, 187/2, 72/4, 72/1, 73/1, 73/3, 73/4.
  06.05.2021 
9 16.04.2021 Małgorzata Wójtowicz Budowa wewnętrznej instalacji gazowej do budynku mieszkalnego. Gmina Dwikozy
Msc. Gierlachów
Działka nr ewid. 37.
  07.05.2021
 10  21.04.2021 PSG Sp. z o.o. Budowa odcinka sieci gazowej ś/c z przyłączami do budynków mieszkalnych jednorodzinnych (sieć gazowa z przyłączem o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa).  Jednostka Ewidencyjna 260909_4 Zawichost Miasto (ul. Trójca).
Obręb Ewidencyjny 0001 Zawichost
Działka nr ewid. 773/6, 805, 804, 803, 802, 801, 800, 799, 798, 725, 795/1, 795/2, 794, 793, 792, 787, 775/1, 790.
   13.05.2021
11 27.04.2021 Jan Lasota Budowa wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Gmina Obrazów
Msc. Zdanów
Działka nr ewid. 134/18.
  18.05.2021 
12 28.04.2021 PSG Sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach
Budowa odcinka sieci gazowej ś/c z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnych (sieć gazowa z przyłączem o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa). Gmina Sandomierz
ul. Mściowska
Działka nr ewid. 270/9, 272/20, 272/4, 272/5.
   
13 29.04.2021 Janina Waleriańczyk Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym. Gmina Łoniów
Msc. Gągolin
Działka nr ewid. 120
   
14 30.04.2021 Gmina Łoniów Rozbudowa sieci wodociągowej. Gmina Łoniów
Msc. Piaseczno
Działki nr ewid. 154/1, 153/2, 248, 152/1, 151/3, 151/5, 150, 149/1, 252/1, 253, 51.
Msc. Łoniów Kolonia
Działki nr ewid. 509/1, 503/2, 528/3.
Msc. Skwirzowa
Działki nr ewid. 179, 180/3, 180/4, 181, 182/2, 182/1, 183/1, 184/1, 136, 208, 138, 139, 87, 91, 137, 134/7, 134/8, 63, 61, 62, 84.
Msc. Skrzypaczowice
Działki nr ewid. 467/1, 468/1, 469/1, 470/1, 471/3, 303, 463.
Msc. Wnorów
Działki nr ewid. 108/3, 108/1, 107, 106, 105, 104/2, 104/3, 103, 102, 101/1, 101/2, 100, 99/6, 99/4, 98, 97, 96, 95, 637, 226.
   
15 13.05.2021 PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach Budowa odcinka sieci gazowej ś/c z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnych (sieć gazowa z przyłączem o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa). Gmina Obrazów
Msc. Chwałki
Działki nr ewid. 425, 426, 272/3, 272/7, 272/8.
   07.06.2021
16 13.05.2021 PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach Budowa odcinka sieci gazowej ś/c z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnych (sieć gazowa z przyłączem o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa). Gmina Dwikozy
Msc. Gierlachów
Działka nr ewid. 229, 540, 238.
  07.06.2021 
17 13.05.2021 PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach Budowa odcinka sieci gazowej ś/c z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnych (sieć gazowa z przyłączem o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa). Gmina Dwikozy
Msc. Szczytniki
Działka nr ewid. 802, 694/1, 693/4.
  07.06.2021 
18 13.05.2021 PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach Budowa odcinka sieci gazowej ś/c z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnych (sieć gazowa z przyłączem o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa). Gmina Obrazów
Msc. Chwałki
Działki nr ewid. 272/7, 262/1.
  07.06.2021 
19 17.05.2021 PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach Budowa odcinka sieci gazowej ś/c z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnych (sieć gazowa z przyłączem o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa). Gmina Sandomierz
ul. Kochanowskiego
Działka nr ewid. 173/18, 173/24, 172/2, 182/8, 174/2, 174/31, 174/29.
   
20 17.05.2021 PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach Budowa odcinka sieci gazowej ś/c z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnych (sieć gazowa z przyłączem o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa). Gmina Sandomierz
ul. Milberta
Działka nr ewid. 934/69, 934/122, 934/105, 934/103.
   
21 18.05.2021 Stanisław Dąbek Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w użytkowanym budynku mieszkalnym. Gmina Klimontów
Msc. Klimontów
ul. Sandomierska
Działki nr ewid. 671/1.
  08.06.2021 
22 24.05.2021 Janina Nowak Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w użytkowanym budynku mieszkalnym Gmina Klimontów
Msc. Klimontów
ul. Gęsia
Działka nr ewid. 484
  14.06.2021 
23 24.05.2021 PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach Budowa odcinka sieci gazowej ś/c z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnych (sieć gazowa z przyłączem o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa). Gmina Wilczyce
Msc. Gałkowice Ocin
Działki nr ewid. 29, 105/1, 30, 31, 32/1.
  14.06.2021 
24 24.05.2021 PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach Budowa odcinka sieci gazowej ś/c z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnych (sieć gazowa z przyłączem o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa). Gmina Obrazów
Msc. Chwałki
Działki nr ewid. 271/31, 271/39, 271/38, 271/43, 271/45, 271/44.
  14.06.2021 
25 24.05.2021 PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączami do budynków mieszkalnych jednorodzinnych (sieć gazowa z przyłączem o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,50 MPa). Jednostka Ewidencyjna 260909_4 Zawichost Miasto (ul. Polna).
Obręb Ewidencyjny 0001 Zawichost
Działka nr ewid. 1500/1, 1237, 1491/3, 1484, 1459, 1458, 1491/2, 1491/1, 1453.
   
26 26.05.2021 Przemysław Floras Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym. Gmina Łoniów
Msc. Skrzypaczowice
Działka nr ewid. 155/3.
   
27 27.05.2021 Ewa Sroczyńska
Józef Sroczyński
Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Gmina Sandomierz
ul. Sucharzowska
Działka nr ewid. 490/1.
   
28 02.06.2021 PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach Budowa odcinka sieci gazowej ś/c z przyłączami do budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Gmina Łoniów
Msc. Wojcieszyce
Działki nr ewid. 333, 331, 243/5, 240, 216, 215, 330.
   
29 02.06.2021 PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach Budowa odcinka sieci gazowej ś/c z przyłączami do budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Gmina Koprzywnica
Msc. Trzykosy
Działki nr ewid. 20, 24, 358, 369, 182/1, 238, 236.
   
30 09.06.2021 PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego (sieć gazowa z przyłączem o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,50 MPa). Jednostka ewidencyjna 260909_4 ZAWICHOST – MIASTO.
Obręb ewidencyjny 0001 Zawichost.
Działki nr ewid.
832 i 831.
Jednostka ewidencyjna 260909_5 ZAWICHOST – WIEŚ.
Obręb ewidencyjny Czyżów Plebański.
Działka nr ewid. 425/10.
   
31 10.06.2021 PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego (sieć gazowa z przyłączem o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,50 MPa). Gmina Klimontów
Msc. Klimontów
ul. Rynek, Pl. A. Mickiewicza
Działki nr ewid. 669/5, 655, 652/2.
   
32 11.06.2021 PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego (sieć gazowa z przyłączem o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,50 MPa). Gmina Klimontów
Msc. Klimontów
ul. Opatowska
Działki nr ewid. 137/1, 67/1 i 131.
   

 

 

Opublikowane przez: Marek Żołyniak | Autor: Łukasz Kołacz | Data wprowadzenia: 2021-04-09 09:30:06 | Data modyfikacji: 2021-06-16 15:04:13.

Zobacz:
 I kwartał 2021 r. .  II kwartał 2021 r. . 
Data wprowadzenia: 2021-04-09 09:30:06
Data modyfikacji: 2021-06-16 15:04:13
Autor: Łukasz Kołacz
Opublikowane przez: Marek Żołyniak