Informacje nieudostępnione

Informacja publiczna nie zamieszczona na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu, może być udostępniona na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112.1198)

Tryb występowania o udostępnienie informacji publicznej

Osoby chcące uzyskać informację z zakresu działania Starostwa Powiatowego w Sandomierzu, proszone są o wypełnienie wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Wypełniony wniosek należy złożyć w sekretariacie urzędu lub przesłać listownie na adres:

Starostwo Powiatowe w Sandomierzu
ul. Mickiewicza 34
27-600 Sandomierz

 

Opublikowane przez: Marek Żołyniak | Data wprowadzenia: 2011-01-24 11:36:23.
Data wprowadzenia: 2011-01-24 11:36:23
Opublikowane przez: Marek Żołyniak