Biuletyn Informacji Publicznej  Starostwa Powiatow. w Sandomierzu  www.powiat.sandomierz.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2020-12-01 12:26:52

Dodanie informacji do działu:
Ogłoszenia

Marek Żołyniak
autor: Jolanta Ferdek
Informację dodano do Biuletynu 2020-12-01 12:26
Uchwała NR 426/2020 Zarządu
UCHWAŁA NR 426/2020 Zarządu Powiatu w Sandomierzu z dnia
25 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników
otwartego konkursu ofert na powie  więcej >
2020-12-01 08:52:11

Dodanie informacji do działu:
Ogłoszenia

Marek Żołyniak
autor: Beata Sławińska
Informację dodano do Biuletynu 2020-12-01 08:52
Ogłoszenie o zamiarze ogranic
Sandomierz 30 listopad 2020
rok GN.6821.1.23.2020 OGŁOSZENIEo zamiarze ograniczenia
sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym
stanie p  więcej >
2020-12-01 08:44:06

Aktualizacja informacji w dziale:
Dane

Marek Żołyniak
Informację dodano do Biuletynu 2003-08-25 10:25
STAROSTWO POWIATOWE W SANDOMIERZU Godziny
pracy: od poniedziałku do piątku 730 -
1530 Jednostka Teryt. Powiat RODZAJ Starost  więcej >
2020-12-01 08:40:54

Aktualizacja informacji w dziale:
IV kwartał 2020

Marek Żołyniak
autor: Łukasz Kołacz
Informację dodano do Biuletynu 2020-10-02 08:24
dot. zgłaszania budowy na podstawie art. 29. ust. 1 pkt 1a,
2b, 19a Prawa Budowlanego - IV kwartał 2020
r. Lp Data wpływu Imię i nazwisko  więcej >
2020-12-01 08:36:15

Aktualizacja informacji w dziale:
Dane

Marek Żołyniak
Informację dodano do Biuletynu 2003-08-25 10:25
STAROSTWO POWIATOWE W SANDOMIERZU Godziny
pracy: od poniedziałku do piątku 730 -
1530 Jednostka Teryt. Powiat RODZAJ Starost  więcej >
2020-11-27 09:43:10

Aktualizacja informacji w dziale:
IV kwartał 2020

Marek Żołyniak
autor: Łukasz Kołacz
Informację dodano do Biuletynu 2020-10-02 08:24
dot. zgłaszania budowy na podstawie art. 29. ust. 1 pkt 1a,
2b, 19a Prawa Budowlanego - IV kwartał 2020
r. Lp Data wpływu Imię i nazwisko  więcej >
2020-11-24 10:17:16

Aktualizacja informacji w dziale:
IV kwartał 2020

Marek Żołyniak
autor: Łukasz Kołacz
Informację dodano do Biuletynu 2020-10-02 08:24
dot. zgłaszania budowy na podstawie art. 29. ust. 1 pkt 1a,
2b, 19a Prawa Budowlanego - IV kwartał 2020
r. Lp Data wpływu Imię i nazwisko  więcej >
2020-11-23 11:11:03

Dodanie informacji do działu:
Ogłoszenia

Marek Żołyniak
autor: Anna Zioło
Informację dodano do Biuletynu 2020-11-23 11:11
Zawiadomienie o przeprowadzeni
Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności geodezyjnych w
celu ustalenia przebiegu granic i przyjęcia granic
nieruchomości dla działki nr ewid. 307  więcej >
2020-11-23 11:10:15

Dodanie informacji do działu:
Ogłoszenia

Marek Żołyniak
autor: Anna Zioło
Informację dodano do Biuletynu 2020-11-23 11:10
Zawiadomienia o przeprowadzen
Zawiadomienia o przeprowadzeniu czynności geodezyjnych w
celu ustalenia przebiegu granic i przyjęcia granic
nieruchomości dla działki nr ewid. 160  więcej >
2020-11-19 12:56:09

Dodanie informacji do działu:
Ogłoszenia

Marek Żołyniak
autor: Beata Sławińska
Informację dodano do Biuletynu 2020-11-19 12:56
Wykaz nieruchomości Skarbu Pa
Sandomierz 19 listopad 2020 r. GN.6840.1.3.2020 WYKAZ
NIERUCHOMOŚCI Skarbu Państwa, położonej w Sandomierzu,
przeznaczonej do przekazania w for  więcej >
2020-11-19 10:40:31

Aktualizacja informacji w dziale:
Struktura Organizacyjna

Marek Żołyniak
Informację dodano do Biuletynu 2009-03-09 10:40
Struktura Organizacyjna
W skład Starostwa wchodzą następujące komórki
organizacyjne: 1)Wydział Organizacyjny, Spraw
Obywatelskich, Ochrony Zdrowiai Inwestycji;a)  więcej >
2020-11-19 10:40:07

Aktualizacja informacji w dziale:
Struktura Organizacyjna

Marek Żołyniak
Informację dodano do Biuletynu 2009-03-09 10:40
Struktura Organizacyjna
W skład Starostwa wchodzą następujące komórki
organizacyjne: 1)Wydział Organizacyjny, Spraw
Obywatelskich, Ochrony Zdrowiai Inwestycji;a)  więcej >
2020-11-19 10:04:40

Aktualizacja informacji w dziale:
Jednostki organizacyjne

Marek Żołyniak
Informację dodano do Biuletynu 2009-10-15 15:00
I Liceum Ogólnokształcące Collegium Gostomianum w
Sandomierzuul. Długosza 727-600 Sandomierztel/fax: (015)
832-52-45e-mail: 1losand@lo1.sand  więcej >
2020-11-19 09:13:25

Aktualizacja informacji w dziale:
Ogłoszenia

Marek Żołyniak
autor: Magdalena Pronobis
Informację dodano do Biuletynu 2020-11-19 09:12
Decyzja Starosty Sandomierskie
GN.6828.3.11.2020 Sandomierz, dnia 09.11.2020
r. DECYZJA Na podstawie art. 1 i art. 8 ust. 1 i 6 ustawy
z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowani  więcej >
2020-11-19 09:12:08

Dodanie informacji do działu:
Ogłoszenia

Marek Żołyniak
autor: Magdalena Pronobis
Informację dodano do Biuletynu 2020-11-19 09:12
Decyzja Starosty Sandomierskie
GN.6828.3.11.2020 Sandomierz, dnia 09.11.2020
r. DECYZJA Na podstawie art. 1 i art. 8 ust. 1 i 6 ustawy
z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowani  więcej >
2020-11-19 08:28:19

Dodanie informacji do działu:
Ogłoszenia

Marek Żołyniak
autor: Magdalena Pronobis
Informację dodano do Biuletynu 2020-11-19 08:28
Decyzja Starosty Sandomierskie
GN.6828.3.10.2020 Sandomierz, dnia 09.11.2020
r. DECYZJA Na podstawie art. 1 i art. 8 ust. 1 i 6 ustawy
z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowani  więcej >
2020-11-18 11:13:07

Aktualizacja informacji w dziale:
Informacje o kontrolach

Marek Żołyniak
Informację dodano do Biuletynu 2009-10-13 08:33
Protokoły
Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej
11 maja 2007 roku w Starostwie Powiatowym w Sandomierzu z
realizacji zadań Obrony Cywiln  więcej >
2020-11-18 11:06:31

Aktualizacja informacji w dziale:
Informacje o kontrolach

Marek Żołyniak
Informację dodano do Biuletynu 2009-10-13 08:33
Protokoły
Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej
11 maja 2007 roku w Starostwie Powiatowym w Sandomierzu z
realizacji zadań Obrony Cywiln  więcej >
2020-11-17 13:22:15

Dodanie informacji do działu:
Ogłoszenia

Marek Żołyniak
Informację dodano do Biuletynu 2020-11-17 13:22
Zawiadomienie Dyrektora Region
Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie z dnia 17 listopada 2020r.,   więcej >
2020-11-16 12:06:31

Dodanie informacji do działu:
Ogłoszenia

Marek Żołyniak
autor: Robert Jarosz
Informację dodano do Biuletynu 2020-11-16 12:06
Zawiadomienie o czynnościach
Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych ustalenia i
przyjęcia przebiegu granic działek ewidencyjnych 380 i 381
położonych w miejscowości Kamie  więcej >

Pokazano 1 - 20 z 5748
następne >     100>>     300>>