Komunikat w sprawie narastających przypadków zatrucia pszczół i nasileniem stosowania środków ochrony roślin.
2020-05-06 13:57:07
Komunikat w sprawie narastających przypadków zatrucia pszczół i nasileniem stosowania środków ochrony roślin.  ...więcej

Zawiadomienia o zamiarze przeprowadzenia czynności geodezyjnych na dz.nr ewid. 228 położonej w obrębie Piaseczno gm. Łoniów.
2020-04-29 14:02:56
Zawiadomienia o zamiarze przeprowadzenia czynności geodezyjnych na dz.nr ewid. 228 położonej w obrębie Piaseczno gm. Łoniów.  ...więcej

Decyzja Starosty Sandomierskiego GN.6821.3.5.2020 z dnia 06.04.2020 r. w sprawie uznania nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Gałkowice Kolonia w gminie Dwikozy za mienie gromadzkie.
2020-04-24 09:33:11
Decyzja Starosty Sandomierskiego GN.6821.3.5.2020 z dnia 06.04.2020 r. w sprawie uznania nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Gałkowice Kolonia w gminie Dwikozy za mienie gromadzkie.  ...więcej

Decyzja Starosty Sandomierskiego GN.6821.3.4.2020 z dnia 06.04.2020 r. w sprawie uznania nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Winiary w gminie Dwikozy za mienie gromadzkie.
2020-04-24 09:31:52
Decyzja Starosty Sandomierskiego GN.6821.3.4.2020 z dnia 06.04.2020 r. w sprawie uznania nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Winiary w gminie Dwikozy za mienie gromadzkie.  ...więcej

Decyzja Starosty Sandomierskiego GN.6821.3.3.2020 z dnia 06.04.2020 r. w sprawie uznania nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Rzeczyca Sucha w gminie Dwikozy za mienie gromadzkie.
2020-04-24 09:31:09
Decyzja Starosty Sandomierskiego GN.6821.3.3.2020 z dnia 06.04.2020 r. w sprawie uznania nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Rzeczyca Sucha w gminie Dwikozy za mienie gromadzkie.  ...więcej

Decyzja Starosty Sandomierskiego GN.6821.3.32.2018 z dnia 07.04.2020 r. w sprawie uznania nieruchomości gruntowych za mienie gromadzkie.
2020-04-24 09:23:47
Decyzja Starosty Sandomierskiego GN.6821.3.32.2018 z dnia 07.04.2020 r. w sprawie uznania nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Węgrce w gminie Obrazów za mienie gromadzkie.  ...więcej

Decyzja Starosty Sandomierskiego GN.6821.3.31.2018 z dnia 07.04.2020 r. w sprawie uznania nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Świątniki w gminie Obrazów za mienie gromadzkie.
2020-04-24 09:22:18
Decyzja Starosty Sandomierskiego GN.6821.3.31.2018 z dnia 07.04.2020 r. w sprawie uznania nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Świątniki w gminie Obrazów za mienie gromadzkie.  ...więcej

Decyzja Starosty Sandomierskiego GN.6821.3.30.2018 z dnia 07.04.2020 r. w sprawie uznania nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Święcica za mienie gromadzkie.
2020-04-24 09:20:38
Decyzja Starosty Sandomierskiego GN.6821.3.30.2018 z dnia 07.04.2020 r. w sprawie uznania nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Święcica za mienie gromadzkie.  ...więcej

Zawiadomienie o pracach geodezyjnych polegających na ustaleniu i/lub przyjęciu granic działki ewidencyjneh w miejscowości Sandomierz Poscaleniowy. gmina Sandomierz.
2020-04-08 09:42:10
Zawiadomienie o pracach geodezyjnych polegających na ustaleniu i/lub przyjęciu granic działki ewidencyjneh w miejscowości Sandomierz Poscaleniowy. gmina Sandomierz.  ...więcej

Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej nr DOK.DOK3.9700.139.2019.KP z dnia 27.03.2020 r. w sprawie zawiadomienie o wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne.
2020-04-06 12:44:03
Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej nr DOK.DOK3.9700.139.2019.KP z dnia 27.03.2020 r. w sprawie zawiadomienie o wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie postępowania w sprawie udziel  ...więcej

Informacja urzędowa o postępowaniu dotyczącycm wpisu do rejestru zabytków nieruchomych Województwa Świętokrzyskiego.
2020-04-06 12:16:20
Informacja urzędowa o postępowaniu dotyczącycm wpisu do rejestru zabytków nieruchomych Województwa Świętokrzyskiego.  ...więcej

Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.
2020-04-06 12:06:55
Sandomierz 6 kwiecień 2020 rok GN.6821.1.23.2019   OGŁOSZENIEo zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym Starosta Sandomierski wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej działaj  ...więcej

Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych ustalenia i/lub przyjęcia przebiegu granic działek ewidencyjnych podlegających podziałowi - GK.6640.232.2020
2020-04-01 09:59:40
Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych ustalenia i/lub przyjęcia przebiegu granic działek ewidencyjnych podlegających podziałowi - GK.6640.232.2020  ...więcej

Decyzja Starosty Sandomierskiego GN.6821.3.2.2020 z dnia 26.03.2020 r. w sprawie uznania nieruchomości gruntowych za mienie gromadzkie.
2020-03-27 09:38:20
Decyzja Starosty Sandomierskiego GN.6821.3.2.2020 z dnia 26.03.2020 r. w sprawie uznania nieruchomości gruntowych za mienie gromadzkie.  ...więcej

Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - GN.6821.1.33.2019
2020-03-16 11:21:06
Sandomierz 13 marzec 2020 rok GN.6821.1.33.2019   OGŁOSZENIEo zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym Starosta Sandomierskiwykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej działają  ...więcej

Zawiadomienie Starosty Sandomierskiego z dnia 09.03.2020 r. nr GN.6828.3.5.2020
2020-03-16 08:16:08
Zawiadomienie Starosty Sandomierskiego z dnia 09.03.2020 r. nr GN.6828.3.5.2020 o wszczęciu, na wniosek złożony w dniu 28.02.2020 r. przez Wójta Gminy Dwikozy, postępowania administracyjnego w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchom  ...więcej

Zawiadomienie Starosty Sandomierskiego z dnia 09.03.2020 r. nr GN.6828.3.4.2020
2020-03-16 08:12:57
Zawiadomienie Starosty Sandomierskiego z dnia 09.03.2020 r. nr GN.6828.3.4.2020 o wszczęciu, na wniosek złożony w dniu 28.02.2020 r. przez Wójta Gminy Dwikozy, postępowania administracyjnego w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchom  ...więcej

Zawiadomienie Starosty Sandomierskiego z dnia 09.03.2020 r. nr GN.6828.3.3.2020
2020-03-16 08:10:13
Zawiadomienie Starosty Sandomierskiego z dnia 09.03.2020 r. nr GN.6828.3.3.2020 o wszczęciu, na wniosek złożony w dniu 28.02.2020 r. przez Wójta Gminy Dwikozy, postępowania administracyjnego w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchom  ...więcej

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic nieruchomości w obrębie Rogacz.
2020-03-11 09:28:44
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic nieruchomości w obrębie Rogacz.  ...więcej

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic nieruchomości w obrębie Przybysławice.
2020-03-11 09:26:59
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic nieruchomości w obrębie Przybysławice.  ...więcej

Pokazano 301 - 320 z 1038
poprzednie     następne